FS 1.0 - מערכת Web Based לניהול ותפעול אירועי אבטחת מידע במערכת פורסקאוט

DashOp-icon

הרחבת יכולות למוצר Eyesight של חברת פורסקאוט המספקת
פתרונות נרחבים ומובילים להגנה על תשתיות IT/OT/IOT בארגונים

DashOp-icon

הפלטפורמה מאפשרת ביצוע
פעולות באופן פשוט ויעיל יותר,
ומאפשרת ניהול מבוסס Web
שאינו קיים ב – Eyesight

DashOp-icon

הרחבת היכולות מאפשרת לארגון ניהול של אירועי אבטחת מידע באופן מבוזר, תוך מתן הרשאות ספציפיות למשתמשים, עפ"י רמת הסיווג והמידור בארגון

DashOp-icon

המערכת משפרת באופן ניכר את חווית המשתמש ומאפשרת
ביצוע פעולות ייחודיות אשר לא
ניתן לבצע במערכת המקורית

DashOp-icon

המערכת מותקנת ברשתות
מורכבות ומספקת מענה
ייחודי בעל ערך מוסף גדול
ללקוח

יכולות עיקריות

 •  צפיה בתחנות חסומות
 •  שחרור זמני של תחנות חסומות
 •  צפיה בתחנות משוחררת זמנית
 •  מעקב אחרי זמן שנותר לתחנה משוחררת זמנית
 •  אישור מערכות קצה מראש
 •  ניהול והגדרת מתגים ונתבים
 •  התראות לצוותי תקשורת
 •  משתמשים והרשאות
  – מערכת ניהול הרשאות
  – ניהול משתמשים – אוטומטי וידני
  – מידור וצפיה על פי הרשאות וסגמנטים
  – מידור וצפיה עפ"י מתגים
 •  SSO – Single sign on
 •  ממשק Webmaster לניהול ותחזוקת המערכת
 •  צפיה בתחנות שלא עומדות במדיניות
 •  מנוע Cache להאצת מהירות הבאת נתונים
 •  Filter להצגת מידע – תמיכה בעברית ואנגלית
 •  מסך הודעות מערכת
 •  Refresh – אוטומטי או ידני. למידע רלוונטי בלבד

ארכיטקטורה

תשתיות

דילוג לתוכן